I lager.
Antal: 4

Citrin Solens Kraft

49 kr
Artikelnummer: 39

Citrin bär solens kraft inom sig och är värmande, vitaliserande samt kreativ. Stenen som inte behöver renas då den själv absorberar samt förankrar negativa energier. Den är ett starkt skydd för omgivningen samt renar även chakran bringar överflöd. Citrin stärker självkänslan och självförtroendet då den inte har utrymme för mer än att skänka glädje till personen som bär den. Den hjälper till att bekämpa rädslor, fobier, vrede samt negativa känslor på djupet. Den höjer livsglädjen samt förstärker sinnen på många plan.

Smycken med citrin erkänts som starka amuletter. I antiken användes produkter med denna sten för att skydda sig från giftiga ormar. Stenen blir utmärkt amulett för att skydda ett barn. Skyddande mot ondska, genomsyrar av kärlek, förbättrar ägarens energipotential. Bara mamman ska bära en sådan charm, då ökar kraften i stenen.

Sedan antiken bland de stora civilisationerna i Medelhavsområdet,  gamla egyptierna hade använt citrin för medicinska ändamål i tusentals år, främst för att behandla bett från giftiga djur. Citrin har tillskrivits Sekhmet, den lejonhövdade gudinnan. 

För grekerna var det stenen för läkande och visdom. Det är attributet för Chiron, denna bra tuteur kentaur av Asclepius, den grekisk-romerska medicinens gud. 

Hellas och det forntida Rom trodde man att denna sten ger ägaren en vältalighet. Förmågan att prata långt och vackert var viktigt vid den tiden, så det användes främst av politiker och talare. Sen användes detta mycket som smycken i rom.

Historien visar oss även senare att kejsaren Karl V och drottning Victoria hade en speciell passion för citrin, till den grad att de satte dyrbara kungliga föremål i den.

Renas i fullmåneljuset

Månads sten november

Chakra rot, navel samt solarplexus